dům na klabalské

Bílá stuha rozvinutá v kopci na Klabalské.
Hlavní hmotu domu tvoří subtilní železobetonové desky s bílou omítkou a velkorysým prosklením do vnitřního prostoru atria. Privátní část obydlí je zasazená do prudkého svahu. Na klidovou zónu je napojena společenská část domu. Život rodiny je volně propojen s částečně uzavřeným atriem, které vytváří intimní prostor k relaxaci v přírodě. Tomu dopomáhá dispoziční tvar L, který je uzavřen krytým prostorem venkovního posezení, jehož zastínění je dosáhnuto pomocí slunolamu a nerezových lanek pro popínavé rostliny.


  • typ: rodinný dům
  • místo: zlín - klabalská
  • rok: 2010
  • stupeň: studie

projekt rodinný dům Zlín
projekt rodinný dům Zlín
projekt rodinný dům Zlín
projekt rodinný dům Zlín
projekt rodinný dům Zlín
projekt rodinný dům Zlín