dům jako most

Čistá forma hranolu domu je položená na dvou výškově rozdílných terénních plochách. V hmotě kopírující terén tak volně přechází společenská část domu do soukromých partií. Důraz byl kladen na maximální prosklení ploch pro využití pohledů do údolí Kudlovského potoka i na centrum Zlína, stejně jako do zahrady a lesa na opačné straně. Nad nejnižší částí pak trčí jako solitérní vyhlídka, tubus prostoru hudebního studia, jejíž dřevěné obložení vychází z tradice použití tohoto materiálu při výrobě hudebních nástrojů. Protiváhou pracovny je částečně zapuštěný objekt bazénu.


  • typ: rodinný dům
  • místo: zlín - růmy
  • spoluautor: ivan bergmann
  • rok: 2012
  • stupeň: studie

Project 04a
Project 04b