cross

Investor nás požádal o návrh designu fasád, prostorového uspořádání a interiéru na nové sídlo firmy zabývající se dopravními a informačními systémy tak, aby na první pohled bylo zřejmé, ze vše co kdy dělá, dělá pořádně, kvalitně a s vizí do budoucna. Naše koncepční idea vychází z anglického překladu nazvy firmy cross (kříž/křížení). Na ní jsme založili tvarové řešení předsunuté fasády, která jednak zajištuje podporu pro stínění zaskleni, přístupové lávky k čištění a údržbě, konstrukci k růstu popínavek a zároveň vytváří jeden velký grafický logotyp firmy. Ten je zvýrazněn na zapadní a vychodní fasádě pomocí fixních žaluzií chránící interiér před nadměrným přehříváním. Princip kříže se vine jako pohadková nit i v návrzích interiéru, který je kombinací surových stavebních materiálů, přiznaných technoligických střev objektu a doplňků přírodních materiálů, zeleně a hravých barev jednotlivých nábytkových sestav.


  • typ: administrativní budova
  • místo: zlín
  • rok: 2020
  • stupeň: ve výstavbě

cross
cross
cross
cross
cross
cross
cross
cross
cross
cross
cross
cross
cross