raumplan

Dům je usazen na komplikované trojúhelníkové svažité parcele. Vzhledem ke svažitosti domu jsme jednolivé hmoty domu, které jsou odděleny i funkčně, výškově rozehráli ve formě raumplanu. Jednotlivé hmoty se do sebe zakusují a vnitřně se zárověň vzájemně prolínají. Dům je plný průhledů i výhledů. Fasádu rozjasňuje bílá omítka s baťovsky zelenými okny. Moderní Zlín.


  • typ: rodinný dům
  • místo: zlín
  • rok: 2022
  • stupeň: ve výstavbě

raumplan
raumplan
raumplan
raumplan
raumplan
raumplan